การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระเทียมแปรรูป

แม้จะได้รับการยอมรับว่าประโยชน์มากมาย แต่กระเทียมขึ้นชื่อว่าเป็นพืชที่รับประทานยาก เพราะมีกลิ่นแรง ด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้นวิธีการทำผลิตภัณฑ์กระเทียมขึ้นมา เช่น สกัดน้ำมันกระเทียมและบรรจุในแคปซูลเพื่อสะดวกในการกินและคงสารอาหารในกระเทียมครบถ้วน
ปัจจุบันกระเทียมยังได้รับการยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เยียวยาบำบัดโรคและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมุนไพรเสริมสุขภาพจากองค์การเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์กระเทียมจึงได้รับความนิยมและมีผู้ผลิตออกมาจำหน่ายหลายประเภท ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขให้คำจำกัดความผลิตภัณฑ์กระเทียมว่า
ผลิตภัณฑ์กระเทียม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่นำเอากระเทียมมาปรุงแต่ง หรือทำขึ้นในลักษณะเป็นของเหลวหรือแห้ง และจะผสมสิ่งอื่นหรือไม่ก็ตาม ซึ่งบรรจุในแคปซูล หรืออัดเป็นเม็ดContinue reading